Darmowa dostawa od 249 zł

Regulamin

Postanowienia ogólne:

Właścicielem sklepu internetowego www.myselfiebutik.pl jest firma:

MySelfie Butik Agnieszka Bujas

ul. Królowej Jadwigi 22

32-040 Świątniki Górne

NIP 9442229394  Regon 366336883
Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą (Kupującym) a sklepem (Sprzedającym). Zamówienia w naszym sklepie można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia realizowane są w dni robocze. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości odbioru osobistego. Cena podawana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 

Warunki zawierania umowy sprzedaży:

1.  Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym:

a)  poprzez założenie konta klienta - niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego a następnie formularza zamówienia. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło.

b)  bez konieczności zakładania konta klienta- do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza  zamówienia.

2.  Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.

3.  Podane na stronie ceny są cenami w PLN i zawierają obowiązujący podatek VAT.

4.  W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza.

5.  Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.         

6.  Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

7. Zawierając umowę kupna Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za zamówienie oraz do jego odbioru. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki kurierskiej pobraniowej Kupujący może zostać obciążony kosztami   dostawy poniesionymi przez Sprzedającego na rzecz realizacji zamówienia.


 

Metody płatności:

Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

Płatność za pomocą systemu płatności elektronicznych PayU oraz PayPal
 

Termin płatności:

W przypadku wyboru płatności przelewem, płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.
W przypadku wyboru płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.

Reklamacje i zwroty:

Wszelkich zgłoszeń reklamacji oraz zwrotów towaru należy dokonywać poprzez wypełnienie protokołu reklamacyjnego lub formularza zwrotu . Reklamowany/zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres sklepu: MySelfie Butik, ul. Królowej Jadwigi 22, 32-040 Świątniki Górne wraz z dołączonym protokołem reklamacyjnym lub formularzem zwrotu.
Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w możliwie najkrótszym terminie,  nie później jednak niż do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zwrotów/dokonywania wymiany towarów, które posiadają jakiekolwiek znamiona użytkowania. Sklep MySelfie Butik nie przyjmuje zwrotów towaru odesłanych za pobraniem.

Prawo odstąpienia od umowy: 

Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, za wyjątkiem kosztów związanych z wysyłką towaru do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro.myselfie@gmail.comSprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

Postanowienia końcowe:

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.